Monthly Archives: Grudzień 2013

Sporne kwestie związane z generalnym wykonawstwem

Inwestor, który powierzy realizację inwestycji generalnemu wykonawcy z pewnością może liczyć na wiele korzyści płynących z takiej współpracy – zwłaszcza, jeśli mówimy o dużych inwestycjach, które wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresy budownictwa oraz umiejętnego organizowania i koordynowania wszelkich prac związanych z realizacją konkretnej inwestycji. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że polskie prawo nie […]